Syllabi

Themamappen
Voor elk thema van de bachelor is er een themamap te bestellen. Hierin staat al het vaardigheidsonderwijs en alle zelfstudieop- drachten, maar ook een overzicht van alle hoorcolleges & leer- doelen en een thema-inleiding. Houd ons channel op sin-online in de gaten om te weten wanener de themamappen besteld kunnen worden.

Jaarpakket
Aan het begin van het jaar kun je een jaarpakket aanschaffen. Het gehele jaar zullen de themamappen voor je klaarliggen bij ReMedI aan het begin van thema. Je hoeft de besteldeadlines dan niet in de gaten te houden & krijgt ook een fikse korting.

Lijnonderwijs
Ook voor de vakken Acute Geneeskunde, Consultvoering & Tutoraat zijn syllabi te krijgen bij ReMedI. Voor tutoraat is de syllabus verplicht. De syllabi van het lijnonderwijs vallen niet onder het jaarpakket.

Contact

Vragen? Neem contact op! Je kunt ons bellen tijdens openingstijden of mailen!

  • Telefoon: 010 7043709

Social Media

Stichting ReMedI zit ook op social media!
Volg ons & get in touch.

FacebookYouTubeGoogle+